FLÜVYAL TOPOGRAFYA ŞEKİLLERİ

Yeryüzünün farklı yerlerinde akarsuların aşındırma ve biriktirmelerine bağlı olarak farklı yer şekilleri oluşmaktadır.Bu yeryüzü şekillerinin başında vadi çeşitleri, drenaj sistemleri ve diğer aşındırma biriktirme şekilleri gelmektedir.

VADİ ÇEŞİTLERİ

Soğuk ve kurak iklim bölgelerinde bile görülen vadilerin en sık olduğu yerler yarı nemli ve nemli iklim bölgeleridir.Vadilerde üç tarafı kapalı ve sürekli bir iniş söz konusudur.Vadiler kabaca doğal bir oluğa benzetilebilir.Vadilerin genişlikleri ve derinlikleri her yerde birbirinden çok farklıdır.Aynı vadi üzerinde bile vadi genişliği ve derinliği kısa mesafelerde değişebilmektedir.Vadiler her iklim bölgesinde bulunabildiklerinden, bazılarının tabanında yıl boyunca su bulunurken bazılarında yılın yağışlı dönemlerinde su bulunabilir, bir kısmı ise tamamen kuru haldedir.Vadiler üzerinde yer aldıkları formasyonların özelliklerine , eğime, oluşum sistemlerine, yataklarında bulunan su miktarına, uzunluklarına göre değişik şekiller alırlar.Vadileri jeomorfolojik özelliklerine göre  aşağıdaki şekilde gruplandırırız

 

 

 

Kertik(v profili)  vadiler

Kanyon  vadiler

Menderesli Vadiler

Yarma Vadiler

Tabanlı Vadiler

Asılı   Vadiler

Çıkmaz  Vadiler

 

 

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !